Wat is ISO?

ISO staat voor "International Organization for Standardization". De ISO norm werd in 1984 geïntroduceerd om ondernemingen behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van kwaliteitsmanagementsystemen. Klanten overheid en derden weten dat de bedrijfsvoering van een ISO gecertificeerde onderneming voldoet aan de eisen uit de norm. Controle van de eisen wordt jaarlijks uitgevoerd door een erkende certificerende instantie. De eisen uit de ISO 9001 norm worden toegepast binnen uw organisatie, hierbij zoveel mogelijk rekening houdende met uw branche en de omvang. U wilt namelijk met de implementatie van ISO voldoen aan de norm en wel op zo’n wijze dat uw organisatie er wat aan heeft. De ISO schrijft voor wat je moet beschrijven maar schrijft niet voor hoe je dit moet doen, dit geeft veel vrijheid om er een eigen invulling aan te geven. Bij juiste implementatie van de voorschriften kan een onderneming veel voordeel halen uit de normeisen. Niet alleen extern gericht (onderscheiden ten opzichte van concurrenten) maar ook intern gericht, door optimalisering en continu verbetering van de processen in uw organisatie.

Kwaliteit

Bedrijven, die op lange termijn succesvol willen zijn, dienen continu een hoog kwaliteitsniveau van geleverde producten en/of diensten na te streven. Wanneer het product en/of dienst voldoet aan de eisen en wensen van de klant, heeft men namelijk de juiste kwaliteit geleverd. Kwaliteit vloeit voort uit een goede beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie, om dit te kunnen waarborgen ontwikkelen bedrijven een kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001-2015

De huidige versie van de norm ISO 9001:2015 is het resultaat van een evolutie in risicogericht denken, waarbij een procesmatige benadering en beheersing van bedrijfsactiviteiten in het teken staan van voortdurende verbetering en klanttevredenheid. 

Het belangrijkste verschil met de 2008 versie zijn:

Toepassinggebied

De norm heeft een algemeen/generiek karakter, hetgeen in de praktijk betekent dat de norm toepasbaar is op elk type bedrijf of instelling, ongeacht het soort bedrijfsactiviteit, de omvang en het aantal hierin werkzaam zijnde medewerkers of de branche waarin het bedrijf of de instelling actief is, zowel nationaal als internationaal.

 

Wat is AQAP

De NAVO heeft Allied Quality Assurance Publications (AQAP) uitgegeven ten behoeve van management systemen, bestemd voor bedrijven die aan Defensie leveren. AQAP-normen zijn zogenaamde ISO 9001+ normen, wat inhoud dat de AQAP-norm verwijzingen maakt naar de ISO9001 norm en additionele eisen neerlegt.

 

PDCA cyclus

 Afbeeldingsresultaat voor pdca cirkel 

 

 

 

 

 
 
Webdesign door: KEVIN BOKDAM