Wie is KK&A

Kamphuis Kwaliteitsmanagement & Advies is een zelfstandige onderneming die zich sinds 2012 richt op de begeleiding en advisering van ISO 9001 en AQAP certificeringtrajecten voor met name de MKB sector.

Ook voor het onderhouden en optimaliseren van bestaande kwaliteitssystemen en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen bent u bij ondergetekende aan het juiste adres. Als senior kwaliteitsmanager heb ik namens het ministerie van Defensie toezicht gehouden op diverse contracten met Nationale en Internationale toeleveranciers. Ik heb daardoor veel ervaringen met ISO en AQAP gecertificeerde organisaties op kunnen doen, o.a. door het beoordelen van kwaliteitsmanagementsystemen en het auditeren van bedrijfsprocessen bij leveranciers en heb hierdoor inmiddels ruime kennis hoe kwaliteitssystemen op een pragmatische manier ingericht en vastgelegd kunnen worden om ze te laten voldoen aan de eisen uit de ISO 9001-2015 en waar gewenst aan de AQAP 2100 serie, passend bij uw organisatie..

Daarnaast heb ik voor verdere verdieping van mijn kennis van 2004 tot 2009 een HBO studie Bedrijfskunde gevolgd met een specialisatie in de vakgebieden "kwaliteits-" en "procesmanagement". 

Het is het mijn intentie om als extern adviseur samen met organisaties te zoeken naar middelen en methodes om de bedrijfsvoering te optimaliseren en continu te verbeteren. De kracht van de geleverde begeleiding en adviestrajecten ligt vooral in een praktische, pragmatische, en doelgerichte aanpak, geheel gericht op uw vragen, uw cultuur en de omvang van uw onderneming. U wordt op een persoonlijke en aangename manier begeleidt tot u klaar bent om te certificeren.

De ervaring leert dat veel MKB bedrijven niet de omvang en/of financiële middelen hebben om een full time kwaliteitsmanager in dienst te nemen maar hieraan wel de behoefte hebben, ook hier kan ondergetekende voor u de ideale oplossing zijn, in deeltijd of op interim basis.

GERT KAMPHUIS, BBA                                                                                                                                                                            

Webdesign door: KEVIN BOKDAM